Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Suutari- ja Nahkapaja Patiini
Koulukatu 20, 60100 Seinäjoki
puh. 044-2943743
Y-2113646-8

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suutari- ja Nahkapaja Patiini
Koulukatu 20, 60100 Seinäjoki
puh. 044-2943743
Y-2113646-8
email: suutari@patiini.fi

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat verkkokauppatilauksen tehneet henkilöt, sekä tarjouspyynnön jättäneet henkilöt.

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Suutari- ja Nahkapaja Patiini pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaiden tilaamien tuotteiden toimittamiseen. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään Patiinin tuotteista ja palveluista kertomiseen.

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä asiakkaaksi rekisteröitymistä.

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
· Nimi
· Osoite
· Sähköposti
· Puhelinnumero

Asiakastiedot
· Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
· Lähetettyjen tilausten seurantatiedot
· Asiakasnumero

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Suutari- ja Nahkapaja Patiini
Koulukatu 20, 60100 Seinäjoki
puh. 044-2943743
email: myynti@patiini.fi
Y-2113646-8

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
· Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
· Asiakkaalta itseltään verkkokaupasta tilatessa
· Asiakkaalta itseltään verkkokauppaan rekisteröityessä
· Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suutari- ja Nahkapaja Patinin ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

• XETnet.fi * Nettisivut ja sähköposti
• Checkout Finland Oy * Maksunvälitys
• Klarna Oy * Maksunvälitys
• Posti Group Oyj * Tilausten toimitus
• Oy Matkahuolto Ab * Tilausten toimitus
• Visma Oy * Taloushallinto-ohjelmisto
• Google * Analytics
• Microsoft * Pilvipalvelu

 1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakastietoja säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan, kuitenkin enintään kymmenen vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen tietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan, mikäli asiakassuhdetta ei ole muodostunut.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suutari- ja Nahkapaja Patiinin tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Suutari- ja Nahkapaja Patiinin tietokoneissa on jatkuvasti automaattisesti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.

Seinäjoki 10.03.2021